Kamko - Ladislav KAMOCSAI /starší/

Kamko - Ladislav KAMOCSAI /starší/
  • zakladateľ skupiny BAZÁR
  • gitara, spev
  • autor väčšiny textov a hudby