BAZÁR

Dušan Turinič - basová gitara

... najnovší prírastok do kapelky ... 

Romčo - Roman CHOVANČÁK

spoluzakladateľ skupiny BAZÁR zobcová a priečna flauta, spev, vokály

Kamko - Ladislav KAMOCSAI /starší/

zakladateľ skupiny BAZÁR gitara, spev autor väčšiny textov a hudby