Marek KAMOCSAI

Marek KAMOCSAI
  • basová gitara
  • najmladší člen kapely
  • člen folklórom motivovaného súboru REBELI v Komárne